Tiểu sử

Trương Quang Thành

TruongQuangThanh.ename.vn

Trang tiểu sử này được tạo và cập nhật bởi History.vn cho những người có nhân hiệu Ename.vn. Vui lòng cảnh báo những thông tin sai sự thật trên website này cho Report.History.vn để chúng tôi điều chỉnh kịp thời. 

Thông tin

Họ Tên: Trương Quang Thành

Website: TruongQuangThanh.Ename.vn

Tiểu sử: TruongQuangThanh.History.vn

Danh tiếng: TruongQuangThanh.Repute.vn

Chức danh

Kỹ sư xây dựng (engineer) tốt nghiệp từ trường đại học Bách Khoa TP HCM (HCMUT.edu.vn)

Giảng viên (lecturer) tại trường đại học Kiến trúc TP HCM (UAH.edu.vn)

Các tổ chức đã tham gia

Nếu tổ chức ABC.vn tạo thẻ thành viên dạng tên miền YourName.ABC.vn thì các tên miền đó sẽ được thành viên cập nhật vào phần này. Lưu ý phần YourName phải trùng với nhân hiệu YourName.Ename.vn

Danh sách các tổ chức trong phần này do thành viên yêu cầu History.vn cập nhật. Những tổ chức khác không có mặt trong trang này nhưng tự tạo tên miền Name.Domain.com thì có thể đó là thẻ thành viên giả mạo vì chưa được sự thừa nhận chính thức của thành viên này.

Cập nhật

Những người thân thiết